Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

MAJLIS MESYUARAT NEGARA

Isu-Isu berkaitan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Jabatan-Jabatan dan Pihak Berkuasa (AITI dan MPABD)

 Sembah Ucapan 74
Membaharui Lesen Memandu melalui aplikasi TransportBN ataupun dengan melayari www.gov.bn
Membaharui Lesen Kenderaan melalui aplikasi TransportBN ataupun dengan melayari www.gov.bn

Isnin, 3 Ogos 2020 - Majlis Ibadah Korban dan Aqiqah bersempena Sambutan Hari Raya Aidil Adha Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa bagi Tahun 1441H/2020M

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan di bawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa telah mengadakan Majlis Ibadah Korban dan Aqiqah bersempena dengan Sambutan Hari Raya Aidil Adha bagi tahun 1441H / 2020M pada hari Isnin, 12 Zulhijjah 1441H bersamaan 03 Ogos 2020 bertempat di Dewan Amar Pahlawan, Bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis pada tahun ini dikelolakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos.  

Sabtu, 18 Julai 2020 - Majlis Doa Kesyukuran Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Yang Ke-74 Tahun

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan serta Agensi-Agensi Pihak Berkuasa di bawahnya mengadakan Majlis Doa Kesyukuran sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-74 Tahun.

Thursday, 16th July 2020: ASEAN-China Transport Ministers' Special Meeting on Covid-19

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof, Minister of Transport and Infocommunications, in his capacity as Chairman of the ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) for 2020, co-chaired with His Excellency Mr. Li Xiaopeng, Minister of Transport, People’s Republic of China, the ASEAN-China Transport Ministers' Special Meeting on COVID-19 via video conference.

Hari Khamis, 16 Julai 2020 - Mesyuarat Khas Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan China mengenai COVID-19 (ASEAN-China Transport Ministers' Special Meeting on COVID-19)

Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Pengerusi Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN (ATM) bagi tahun 2020 telah mempengerusikan bersama Tuan Yang Terutama Menteri Pengangkutan Republik Rakyat China bagi Mesyuarat Khas Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan China mengenai COVID-19 (ASEAN-China Transport Ministers’ Special Meeting on COVID-19) yang diadakan secara ‘video conference’.