Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

MAJLIS MESYUARAT NEGARA

Isu-Isu berkaitan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Jabatan-Jabatan dan Pihak Berkuasa (AITI dan MPABD)

 


Tuesday, 4 February 2020 - Courtesy Call from the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Embassy of The Republic of Indonesia

he Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a courtesy call from His Excellency Dr Sujatmiko, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia  

Thursday, 23 January 2020 - Courtesy Call from the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of The Russian Federation

​The Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a courtesy call from His Excellency Goncharenko Vladimir Borisovich, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation 

Wednesday, 22 January 2020 - Courtesy Call from the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Philippines to Brunei Darussalam

The Minister of Transport and Infocommunications, The Honorable Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof received a courtesy call from His Excellency Christopher B. Montero, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to Brunei Darussalam.   

Ahad, 19 Januari 2020 - Sambutan Hari Keluarga Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) dan Jabatan-Jabatan di bawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa telah mengadakan Hari Keluarga kelolaan Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam (BDMD) pada pagi ini bertempat di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. 

Video Pelancaran World Post Day 2019