Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.png

Permohonan Lesen Memandu dan Lesen Kenderaan
Renewal of Driving Licence and Vehicle Licence
Smart Nation Through Digital Transformation Conference - Afternoon Session

Selasa, 19 Oktober 2021- Yang Mulia Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mempengerusikan bersama 3rd ASEAN-Japan Smart Cities Network

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Nazri bin Haji Mohammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Negara Brunei Darussalam telah mempengerusikan bersama 3rd ASEAN-Japan Smart Cities Network High Level Meeting pada 18 dan 19 Oktober 2021 yang diadakan secara langsung di Aichi, Jepun dan juga secara dalam talian.

Ahad, 17 Oktober 2021 - Majlis Dikir Maulud Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam Tahun 1443 Hijrah, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan serta Agensi-Agensi Pihak Berkuasa Di bawahnya

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) dan Jabatan-Jabatan serta AgensiAgensi Pihak Berkuasa dibawahnya telah mengadakan Majlis Dikir Maulud Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bagi Tahun 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi. Majlis secara maya tersebut diadakan pada hari Ahad, 10 Rabiulawal 1443 Hijrah bersamaan 17 Oktober 2021 Masihi.

Ahad, 17 Oktober 2021 - Persidangan United Nations Global Sustainable Transport kali ke-2 14 hingga 16 Oktober 2021

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Awang Haji Mohammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, telah menghadiri Persidangan United Nations Global Sustainable Transport kali ke-2 yang diadakan melalui sidang video selama tiga (3) hari pada 14 hingga 16 Oktober 2021.

Khamis, 14 Oktober 2021 - Pengemaskinian Perkhidmatan-Perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD)

Mengambil kira Business Continuity Plan (BCP) Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) yang berjalan pada masa ini, JPD ingin memaklumkan bahawa merujuk kepada pengumuman pada 7 Oktober 2021 yang lalu, beberapa perkhidmatan yang ditangguhkan sementara semasa bermulanya pandemik COVID-19 akan dibukakan semula kepada orang ramai secara berperingkat melalui kaedah pandu lalu (drive through) dan tempahan melalui aplikasi "Que-up" bagi menghantar (drop) permohonan sahaja.