Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/5.png/Slider_images/4.png/Slider_images/1.pngPelan Strategik Keselamatan Jalan Raya Brunei Darussalam 2025
Digital Economy: Episode 3
Digital Economy: Episode 2

Sabtu, 8 Mei 2021-Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil

​Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) dan Jabatan-Jabatan serta pihak-pihak berkuasa di bawahnya telah mengadakan Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil yang dikhususkan buat ayahanda, bonda dan anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam, Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit binti Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman dan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah pada hari ini di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan. 

Khamis, 06 Mei 2021M - Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran, Khatam Al-Quran dan Penyampaian Derma Anak-Anak Yatim Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan Serta Agensi-Agensi di Bawahnya bagi Tahun 1442H/ 2021M

Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan serta Pihak-Pihak Berkuasa di Bawahnya telah mengadakan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran, Khatam Al-Quran dan Penyampaian Derma Anak-Anak Yatim. Majlis pada tahun ini dikelolakan bersama oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.

Isnin, 26 April 2021 - Perubahan Proses Permohonan Penukaran Lesen Memandu Warga Asing (Foreign Driving License Conversion) Kepada Lesen Memandu Negara Brunei Darussalam (NBD)

Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) ingin memaklumkan mengenai perubahan proses permohonan penukaran lesen memandu warga asing (foreign driving license conversion) kepada lesen memandu Negara Brunei Darussalam (NBD) yang akan diperkenalkan bermula 01 Mei 2021.

Khamis, 22 April 2021 – Majlis Solat Sunat Hajat, Membaca Ratib Al-Attas dan Solat Fardhu Zohor Berjemaah Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR)

Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) mengadakan Majlis Solat Sunat Hajat, Membaca Ratib Al-Attas dan Solat Fardhu Zohor Berjemaah pada petang ini, bertempat di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB).