Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/ltd/Slider_images/HARI KEBANGSAAN website.jpg/ltd/Slider_images/Banner Aduan Kesalahan Lalulintas JlnRaya TD+6738333123 .jpg updatedd 17Sept2018.jpg/ltd/Slider_images/1.png/ltd/Slider_images/4.jpg/ltd/Slider_images/2.png

SEBUTAN HARGA SECARA TAWARAN TERTUTUP BAGI 157 UNIT PERKAKAS / PERALATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN DAN MOTOSIKAL, PUSAT PEMERIKSAAN KENDERAAN IBU PEJABAT, JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

Iklan pelita brunei Penghapusan VIC.jpg

​SEBUTAN HARGA SECARA TAWARAN TERTUTUP BAGI 157 UNIT PERKAKAS / PERALATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN DAN MOTOSIKAL, PUSAT PEMERIKSAAN KENDERAAN IBU PEJABAT, JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

HARI KELUARGA KEMENTERIAN PENGANGKUTAN DAN INFOKOMUNIKASI DAN JABATAN-JABATAN DI BAWAHNYA DAN PIHAK-PIHAK BERKUASA BAGI TAHUN 2019

pic 1.jpg

Bandar Seri Begawan, 10 Februari 2019 – Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan-Jabatan dibawahnya serta Pihak-Pihak Berkuasa telah mengadakan Hari Keluarga bertempat di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Hadir selaku Tetamu Kehormat ialah Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dan isteri.

KENYATAAN TAWARAN JABATAN PENGANGKUTAN DARAT KEMENTERIAN PENGANGKUTAN DAN INFOKOMUNIKASI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Capture.JPG

Tawaran adalah dipelawa kepada orang ramai bagi menghadapkan TAWARAN BILANGAN PENDAFTARAN SATU DAN DUA ANGKA BAGI SIRI BAT & BAU DAN RE-TENDER BAGI BILANGAN PENDAFTARAN DUA ANGKA SIRI BAP, BAQ, BAR DAN BAS bagi nombor-nombor berikut:-

  1. BAT 1 – BAT 99 [Senarai Dilampirkan];
  2. BAU 1 – BAU 99 [Senarai Dilampirkan]; dan
  3. BAP, BAQ, BAR & BAS [Senarai Dilampirkan]

Tawaran diterima bermula daripada Hari Rabu, 06 Februari 2019 dan tarikh tutup pada Hari Selasa, 05 Mac 2019, jam 11.00 pagi.

PENUTUPAN KAUNTER JPD SEBELAH PETANG, 31 DISEMBER 2018

Penutupan kaunter JPD sebelah petang, 31 Disember 2018.PNG

​Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua perkhidmatan kaunter di semua bahagian pembayaran di Ibu Pejabat JPD, Beribi, Jalan Gadong dan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan (VIC) serta di cawangan-cawangan JPD iaitu: di Kompleks Litar dan Ujian Memandu JPD Sungai Akar, Cawangan JPD Daerah Brunei Muara (Pejabat lama), Cawangan JPD Daerah Belait, Cawangan JPD Daerah Tutong dan Cawangan JPD Daerah Temburong hanya akan dibuka pada sebelah pagi sahaja, mulai jam 8.00 pagi hingga 11.30 pagi, pada HARI ISNIN, 31 Disember 2018 dan akan ditutup pada sebelah petangnya. Penutupan tersebut adalah disebabkan Penutupan Akhir Tahun Kewangan Bank 2018.

Patuhi Peraturan dan Tanda Keselamatan Jalan Raya

 SafeSmart.PNG

 

poster taxi_small_1.png 

Forms.PNG

 Law.PNG