Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPejabat Timbalan Setiausaha Tetap

Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Pengangkutan, Penyelidikan dan Perkembangan)


  1. Yang Mulia Pengiran Mohd Amirizal bin Pengiran Haji Mahmud
  2. Setiausaha Sulit


Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Infokomunikasi, Cybersecurity, Strategi dan Korporat)


  1. Yang Mulia Awang Haji Hairul Mohd Daud bin Haji Abdul Karim
  2. Yang Mulia Dayang Hajah Ruziah binti Haji Tusin, Setiausaha Sulit