Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPejabat Menteri Perhubungan


Pejabat Menteri Perhubungan

  1. Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib Bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof
  2. Dayang Hajah Siti Hairmi Haji Ibrahim, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I 
  3. Dayang Suhaila binti Matzan, Pegawai Penyelidik dan Perkembangan
  4. Awangku Mohamatus Sabirin bin Pengiran Haji Adanan, Pegawai Teknik Kanan (Pembantu Peribadi)
  5. Dayang Ordani binti Haji Chuchu, Setiausaha Sulit
  6. Dayangku Haryatie Binti Pengiran Jaya, Kerani Sulit 

.