Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Perhubungan

Fungsi Utama

 • Mengendali hal ehwal semasa dan operasi dengan Jabatan-Jabatan di bawah Kementerian Perhubungan

Peranan dan tanggungjawab:

 1. Mewakili dan menyelaras keanggotaan dan penglibatan di pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti ASEAN, APEC dan lain-lain di peringkat menteri dan senior official
 2. Menyediakan kertas pendirian/ketetapan Negara Brunei Darussalam dalam semua isu yang dibincangkan dalam mesyuarat antarabangsa dan mempertahankan kepentingan negara dipermesyuaratan antarabangsa.
 3. Menyelaras aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan keputusan yang dibuat dipermesyuaratan antarabangsa bersama agensi-agensi lain yang mempunyai kepentingan bersama.
 4. Bertanggungjawab dalam perundingan antarabangsa seperti Memorandum Persefahaman (MOU), hubungan dua hala dan berbilang hala (bilateral and multilateral) dan hal ehwal lawatan kerja yang berhubungkait dengan sektor pengangkutan.
 5. Mengurangkan "red tape" dan meningkatkan efisiensi dan produktiviti dalam sektor pengangkutan
 6. Memastikan sektor pengangkutan di Negara Brunei Darussalam adalah mematuhi dan memenuhi piawiaian antarabangsa seperti ICAO, WMO dan sebagainya.

Senarai Pegawai dan Kakitangan (Bahagian III keatas)

Pejabat Pengarah

 1. Pengarah Perhubungan
 2. Dayang Norrafidah binti Haji Bujang, Kerani Sulit, (C1-2EB3)
Bahagian Perhubungan
 1. Awang Haji Rozaly bin Haji Saidon, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan 
 2. Dayang Hajah Lailatul Zuraidah binti Haji Mohamad Hussain, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan 
 3. Dayang Noraliza binti Haji Junaidi, Pegawai Penyelidik dan Perkembangan 
 4. Dayang Najeebah binti Pehin Datu Indera Setia Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Sulaiman, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I 
 5. Dayang Durratul Aini binti Haji Hashim, Pegawai Penyelidik dan Perkembangan 
 6. Awang Haji Sheikh Abdul Hamdani bin Dato Paduka Haji Sheikh Gani, Pengurus (AITI)