Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Perancangan Dasar dan Kemajuan

(INFOCOMMUNICATIONS POLICY DIVISION)

Fungsi Utama:

 • Mengendali hal ehwal dasar dan strategi sektor pengangkutan (yang merangkumi pengangkutan darat, penerbangan awam, maritim, pelabuhan-pelabuhan), sektor ICT, perkhidmatan pos dan kajicuaca.

Peranan dan tanggungjawab:

 1. Menyelaras persediaan ke arah pengkorporatan dan penswastaan perkhidmatan di bawah Kementerian Perhubungan dan jabatan-jabatan di bawahnya.
 2. Menyelaras persediaan Majlis Mesyuarat Negara
 3. Memastikan kepentingan Kementerian Perhubungan adalah terpelihara di bawah isu-isu cross-cutting seperti FDI, PMB, Liberalisation dan sebagainya melalui penyelarasan dengan bahagian/jabatan yang berkenaan serta pihak-pihak yang berkepentingan.
 4. Berperanan sebagai focal point dan menyelaras kepentingan/penyertaan Kementerian Perhubungan bagi sebarang input/maklumat yang diperlukan oleh pihak lain seperti MOFAT, JPM dan sebagainya.

Senarai Pegawai dan Kakitangan (Bahagian III Ke atas)

Pejabat Pengarah:

 1. Pengarah Dasar Perancangan dan Antarabangsa
 2. Dayang Hazirah @Nurul Azzariah binti Haji Hasnan, Kerani Sulit.
Bahagian Dasar Infokomunikasi
 1. Dayang Hajah Siti Hairmi binti Haji Ibrahim, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I 
 2. Dayang Suhaila binti Matzan, Pegawai Penyelidikan dan Perkembangan 
 3. Dayang Chua Lee Hoon, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I 
 4. Dayang Hajah Norhazliah binti Haji Mat Salleh, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I 
 5. Awang Hasbul Wafi bin Mohd Salleh, Pegawai Penyelidikan dan Perkembangan 
 6. Dayang Salmimanja binti Haji Hassan, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II 
 7. Muhammad Farhan bin Hj Mahidi, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II